ODPOVED IN VRAČILO

V primeru višje sile, zaradi katere se seminarja kljub prijavi ne morete udeležiti, morate po elektronski pošti na naslov dancs-piran@dbus.si poslati odpoved v pisni obliki, in sicer najkasneje do 1. julija 2017. Za višjo silo se smatra bolezen in dogodki v družini, ki jih ni bilo mogoče vnaprej predvideti. V primeru odpovedi je potrebno pisnemu sporočilu priložiti dokazilo o nastali višji sili.

V primeru zamude pri prihodu na seminar ali predčasnega odhoda  s seminarja se šolnina ne povrne.

Delno povračilo stroška nočitev in prehrane je mogoče le ob predložitvi zdravniškega potrdila o poškodbi ali bolezni, ki se je zgodil med seminarjem.

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Vsi udeleženci morajo skleniti popolno, celovito zdravstveno zavarovanje za celotno obdobje poletnega seminarja, kakor tudi za čas potovanja na seminar.

Zavarovanje mora biti takšno, da kritje vse stroške v vseh okoliščinah, ki bi lahko nastale med udeležbo na Mednarodnem poletnem baletnem seminarju DANCS-PIRAN 2017.

Državljane Evropske unije se poziva, da s seboj prinesejo svojo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.

Organizartor – Dancs-Piran ne odgovarja za morebitne poškodbe na delavnicah v času trajanja seminarja, prav tako nobeden od učiteljev ne prevzema odgovornosti za poškodbe posameznih udeležencev, ki bi lahko nastale med delom, saj v primeru baletne in plesne umetnosti zanje obstaja določen riziko tveganja. Dancs-Piran prav tako ne prevzema odgovornosti za izgubo ali krajo lastnine udeleženke ali udeleženca, čeprav bo storil vse, da prepreči morebitne kraje lastnine, v primeru le teh pa bo izvedel vse potrebne akcije, da se povzročitelja odkrije.

Udeleženci seminarja so organizatorja dolžni seznaniti s kakršnimikoli zdravstvenimi težavami ali alergijami udeleženke ali udeleženca in zagotaviti zdravniško pismo, v katerem je jasno opredeljeno, na kaj mora biti organizator pozoren. Dancs-Piran ne odgovarja za kakršnekoli poškodbe udeleženke ali udeleženca, ki so nastale pred obiskom seminarja.

DRUGE DOLOČBE

Od vsake udeleženke ali udeleženca se lahko v primeru, da organizator s strokovnega vidika ugotovi, da nima potrebnega znanja za določen tečaj zahteva premestitev v nižji tečaj.

Udeleženci so sami odgovorni za prihod na seminar in odhod s seminarja.

Udeleženke ali udeleženci, ki ne bivajo v Dancs centru so sami odgovorni za namestitev, za dnevne prihode na seminar in odhode iz seminarja.

Za vsakega od seminarjev se zahteva določeno število udeležencev. V primeru, da bo udeležencev v posameznem tečaju manj kot 20, lahko organizator tečaj odpove, in sicer najkasneje 7. julija 2017. V tem primeru se prijavljenim vrnejo vsa že vplačana sredstva.

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi seminarja ali posameznih tečajev v primeru nesreče, bolezni ali kakšnega drugega razloga, ki je plod višje sile in je nanj nemogoče vplivati. V tem primeru se prijavljenim vrnejo vsa že vplačana sredstva.

KODEKS:

Vsi kandidati morajo s seboj prinesti za balet zahtevana delovna oblačila, udeleženke, ki bodo opravljale delavnice v copatah na konicah prstov pa morajo s seboj prinesti lastne copate.

Dekleta spnejo svoje lase, tako da bosta vidni linija čela in vratu. Viseči uhani, zapestnice, verižice in prstani v času dela na seminarju niso dovoljeni.

V baletne dvorane je dovoljeno vstopati izključno v copatih.

Na celotnem območju Dancs centra (vključno s prostori v Dancs centru) je strogo prepovedano kaditi ali uživati alkohol.

Namerno uničevanje opreme v Dancs centru se zaračuna.

Kandidati morajo upoštevati vsa pravila in predpise za varno, učinkovito in dobro izvedbo programa.

Dancs-Piran si pridržuje pravico, da udeleženko ali udeleženca odstrani s seminarja v primeru, da večkrat krši navedena pravila, da predstavlja nevarnost zase, za ostale udeležence in izvajalce seminarja. V takšnem primeru se stroški ne povrnejo.

Advertisements