Pravila v Dancs centru

Vsi udeleženci so za časa bivanja ali zadrževanja v Dancs centru dolžni striktno upoštevati Dnevni red, ki bo objavljen na oglasnih deskah, v spalnicah, jedilnici ter v baletnih dvoranah v Dancs centru.

Udeleženke in udeleženci so dolžni skrbeti za red in čistočo v spalnicah, baletnih dvoranah ter na celotnem območju Dancs centra.

Strogo prepovedan je vnos alkoholnih pijač in drugih škodljivih substanc v Dancs center.

Na celotnem območju Dancs centra (vključno s prostori v Dancs centru, balkoni in v predpisani okolici šole) je strogo prepovedano kaditi, uživati alkohol ali uživati druge škodljive substance.

Strogo prepovedani so izhodi mladoletnih oseb iz Dancs centra brez soglasja in spremstva odgovorne osebe.

Polnoletne udeleženke in udeleženci so dolžni odgovorni osebi sporočiti izhode iz Dancs centra oziroma predvideno vrnitev v Dancs center kasneje od predpisane ure.

Vse spalnice v Dancs centru so opremljene s klimatskimi napravami, zato je prepovedano iznašati žimnice iz spalnic na balkone ali spanje na balkonih.

Namerno uničevanje opreme v Dancs centru se zaračuna skladno s ceno, ki jo določi Osnovna šola Cirila Kosmača Piran.

Udeležnke in udeleženci so dolžni organizatorja obvestiti o morebitnih nespoštovanjih pravil s strani drugih udeleženk ali udeležencev.

Udeležnke in udeleženci morajo upoštevati navodila organizatorja ter vsa vsa obstoječa pravila in predpise za varno, učinkovito in dobro izvedbo programa.

Organizator Dancs-Piran si pridržuje pravico, da udeleženko ali udeleženca odstrani s seminarja v primeru, da večkrat krši navedena pravila, da predstavlja nevarnost zase, za ostale udeležence in izvajalce seminarja. V takšnem primeru se stroški ne povrnejo.

Kontaktirajte nas
Premestitve udeležencev v tečaje višje ali nižje zahtevnostne stopnje
Zdravstveno in nezgodno zavarovanje
Odgovornost organizatorja
Plačilni pogoji Dancs-Piran 2018
Pravila v Dancs centru
Splošna pravila in pravila oblačenja na delavnicah
Odpoved posameznega tečaja ali seminarja s strani organizatorja
Odpoved udeležbe prijavljenih udeležencev in povračila
Druge možnosti nočitev v Piranu za čas seminarja
Kdo je kdo
Pomembni datum za udeležence
O Piranu

Fotogalerija Dancs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements